Ur

 

< terug naar Irak


  De stad Ur ontstond meer dan 6000 jaar geleden. Deze ziggurat dateert uit de derde dynastie van Ur (2124 - 2107 voor Chr.). Het grondplan meet 62,5 x 43 meter en de oorspronkelijke hoogte was 17,25 meter. De rijkdom aangetroffen in de graven in Ur is overstelpend. Veel muziekinstrumenten behoorden daartoe (o.a. de befaamde Gouden Harp van Ur), en men treft ze nu aan in talloze musea in de wereld: Bagdad, Londen, Philadelphia enz.

  De Gouden Harp van Ur: meer dan 4000 jaar oud...
(zoals bewaard in het Nationaal Museum te Bagdad tot 2003, toen de Harp vernield werd tijdens de aanval door de Verenigde Staten van Amerika.)

  gouden helm van koning Meskalam-dug (Ur, 2450 voor Chr.)

  Duidelijk zichtbaar is dat in plaats van cement, asfalt werd gebruikt om de stenen op elkaar te metselen.


  Altijd tot de verbeelding sprekend: een groepje kamelen in de woestijn nabij Uruk, De stad van Koning Gilgamesh en zijn vriend Enkidu!). Niet zo ver van Ur.


< terug naar Irak