Moeras-huis

 

< terug naar Irak


 

De uitgestrekte moerassen in het Zuiden schijnen enige jaren geleden uitgedroogd te zijn, doordat men enkele rivieren afgedamd heeft. Het duizenden jaren oude bestaan van de de cultuur van de Moeras-arabieren is daarmee afgesneden. Nabij Basra troffen we dit moeras-huis aan. Het wordt bewoond door voormalige moerasbewoners.

U MOET lezen: Wilfred Thesiger, De Moerasarabieren. (de Arbeiderspers, ISBN 90 295 48789/CIP)   Het huis bestaat uit gebonden rietstengels. Men plaatst 'zuilen' van gebonden riet in twee evenwijdige rijen, buigt de zuilen bij de toppen naar elkaar toe en ineens is er een 'gothische' boog ontstaan. Men beweert dat deze wijze van huizenbouw duizenden jaren oud en nooit veranderd is.


   Het moerashuis op vaste grond nabij Basra.


< terug naar Irak